Skrutkové kompresory BOGE = Made in Kvalita

 

Konštrukcia skrutkových kompresorov BOGE rady S

Jasne formulovaná konštrukcia - ľahký prístup
Všetky Boge skrutkové kompresory sa vyznačujú tým, že majú konzistentný a integrovaný systém využívajúci zákonov fyziky.

Vaše výhody:
Všetky komponenty sú optimálne prístupné. Nič nie je preinštalované naviac. Boge skrutkové kompresory vyžadujú menej dielov, ako konvenčné modely. Tým sa šetria náklady na servis a náhradné diely. Všetky údržbárske práce sa vykonávajú vo veľmi krátkom čase a iba na jednej strane. To znižuje náklady na údržbu na minimum.

Innovatívne odlučovanie oleja
Ťažisko BOGE odlučovacieho systému  je v ležatej tlakovej nádobe s priamo namontovaným kompresorovým stupňom odlučovacími olejovými separátormi, ktoré sú separátne uložené.

Vaše výhody:
To
znamená, že  zvyškový obsah oleja v stlačenom vzduchu je len 1-3 mg/m3. Dlhá životnosť odlučovača oleja predstavuje úsporu nákladov na výrobu stlačeného vzduchu, čo potvrdilo BOGE oddelenie koncepcie odlučovania oleja.

Automatický GM-pohonný systém
Patent-č.: 44 13 422
Všetky skrutkové kompresory BOGE  obsahujú patentovaný GM pohonný systém, ktorý zabezpečuje konštantné napínanie klinových remeňov počas každej prevádzkovej fázy skrutkového kompresora. Pritom sú rôzne zaťaženia klinových remeňov cez váhu motora.

Vaše výhody:
Napínanie remeňov nie je potrebné. Pásový sklz je minimalizovaný. To znamená nízke náklady na údržbu počas prevádzky.

Jednoduchá údržba
Všetky údržbárske práce musia byť vykonané len na jednej strane, bez demontáže komponentov. To šetrí čas a peniaze.

Vaše výhody:
Kompresor možno umiestniť na stenu alebo do rohu. Skrutkový kompresor nemusí byť celkom s každej strany prístupný. To znamená, že vyžadujú minimálnu činnosť na údržbu a teda celkovú malú činnosť na údržbu.

Vnútorné potrubia
Olej alebo olejovo- vzduchové hlavné potrubia sú z oceľových rúrok s vysokou presnosťou-hydraulické zariadenia boli obzvlášť za vysokých tlakov zvárané. Celý stroj obsahuje teda len jednu hadicu na strane výstupu.

Vaše výhody:
Prostredníctvom priameho prepojenia je usporiadanie mnohých komponentov bez zbytočných hadíc s možným únikom. Interiér kompresora zostáva čistý.

 

Olejové skrutkové kompresory BOGE

Skrutkové kompresory BOGE C/CL C-Modul CL / CLD C / CD
Skrutkové kompresory BOGE S S / SD
do 22 kW
S
od 22 kW
SD
od 22 kW
Skrutkové kompresory BOGE SL SL

 

Olejové skrutkové kompresory BOGE s frekvenčným meničom

skrutkové kompresory BOGE s frekvenčným meničom CLF CLF / CLDF
skrutkové kompresory BOGE s frekvenčným meničom SF SF / SDF SF SDF
skrutkové kompresory BOGE s frekvenčným meničom SLF SLF / SLDF

 

Bezolejové skrutkové kompresory BOGE

Bezolejové skrutkové kompresory BOGE s pohonom cez klinový remeň
SO 100 - SO 200
vzduchom chladené
SO 100 - SO 200
vodou chladené
Bezolejové skrutkové kompresory BOGE s priamim pohonom SO 61 - SO 126 SO 150 - SO 480

 

Ako to funguje u skrutkových kompresoroch BOGE

Funkčná schéma skrutkového kompresora BOGE rady S

(1) filtračný papier s mikro-filtračnou patrónou
(2) Multi-sanie
(3) vstrekovanie oleja
(4) kompresia - stláčanie vzduchu
(5) Tlaková nádoba pre odlučovanie oleja
(6) Olejový separátor
(7) Minimálny tlak - spätný ventil
(8) a chladič
(9) rovnobežné prúdenie chladiaceho vzduchu chladiča
(10) Microfilter
(11), termostatický ventil
(12) čistenie otvorenie