Skrutkové kompresory RENNER - olejové

Image

Skrutkové kompresory  s frekvenčným meničom

Rozsiahle neutrálne štúdie ukazujú, že mnohé kompresorové stanice pracujú veľmi nehospodárne. Spotreba prúdu zaťažuje podniky, hospodárstvo a ekologickú bilanciu. Príčina leží často v meniacej sa spotrebe tlakového vzduchu. Aby sa mohol hospodárne vyrábať tlakový vzduch aj v týchto prípadoch, na to slúžia kompresory RENNER s frekvenčnými meničmi typ RS-F. Základom je osvedčená rada RS. Pri variante s frekvenčným meničom sa plynulo prispôsobí výkon kompresora skutočnej spotrebe tlakového vzduchu. Toto zaručuje tú najhospodárnejšiu prevádzku. Frekvenčný menič je v zariadení integrovaný a pevne zabudovaný. Stroje tejto rady sú pripravené na okamžité pripojenie na elektrickú a tlakovú sieť.

Energetický balík úspor RS-F prináša nasledovné úspory:

  • nie je potrebná ďalšia komprimácia (o 1bar vyšší tlak = o cca 8% vyššia spotreba energie)
  • žiadny voľnobeh, t.zn. žiadna neužitočná spotreba energie
  • odpadajú prúdové špičky pri rozbehu
  • žiaden odfuk = žiadne straty energie
  • minimalizované zaťaženie znamená zníženie opotrebenia dielov
  • zníženie nákladov na údržbu a väčšia životnosť

Skrutkové kompresory  RENNER  od 1,85 do 3,0 kW

Skrutkové kompresory  RENNER RS-Compact  od 3,0 - 22,0 kW

Skrutkové kompresory  RENNER RS od 3,0 - 355 kW

Skrutkové kompresory  RENNER RSF s frekvenčným meničom, od 4,0 -250 kW

Skrutkové kompresory  RENNER RSK s sušičom, od 3,0 -45,0 kW

Skrutkové kompresory  RENNER RSKF s sušičom a s frekvenčným meničom, od 4,0 - 45,0 kW

Skrutkové kompresory  RENNER RSD s vzdušníkom, od 3,0 -15,0 kW

Skrutkové kompresory  RENNER RSDK s vzdušníkom a sušičom, od 3,0 -15,0 kW

Skrutkové kompresory  RENNER RSDF s vzdušníkom a frekvenčným meničom, od 4,0 -15,0 kW

Skrutkové kompresory  RENNER RSDKF s vzdušníkom, sušičom a s frekvenčným meničom, od 4,0 -15,0 kW

Skrutkové kompresory  RENNER RS-T Twin-od 75,0 -110 kW

Skrutkové kompresory  RENNER RS-TF Twin-s frekvenčným meničom, od 75,0 -110 kW

bezmazné skrutkové kompresory RENNER

Skrutkové kompresory  RENNER RSW skrutkové kompresory so vstrekovaním vody do stupňa od 18,5 -45,0 kW

Skrutkové kompresory  RENNER RSWF skrutkové kompresory so vstrekovaním vody a s frekvenčným meničom od 18,5 -45,0 kW

Skrutkové kompresory  RENNER SCROLLline SL Scroll -1,5 bis 5,5 kW

Skrutkové kompresory  RENNER SCROLLline SLD s vzdušníkom od 1,5 -5,5 kW

Skrutkové kompresory  RENNER SCROLLline SLDK  s vzdušníkom a sušičkou od 1,5 -5,5 kW

Skrutkové kompresory  RENNER SCROLLline SLDM  ako viacstupňvý kompresor od 3,0 -16,5 kW

Skrutkové kompresory  RENNER SCROLLline SLDKM ako viacstupňvý kompresor s sušičom od 3,0 -16,5 kW