Výroba dusíka zo vzduchu na mieste spotreby

Výroba dusíka vlastnými prostriedkami poskytuje hospodárnu alternatívu k tradičnému zásobovaniu tlakovými fľašami alebo cisternami s kvapalnými plynmi.

Výroba dusíka zo vzduchu na  mieste spotreby

Plyny v tlakových fľašiach alebo skvapalnené plyny sú nákladné a nevýhodné pre problematickú výrobu, manipuláciu a skladovanie. Náklady na nájomné za fľaše a zásobník plynu, na prepravu a pracovné sily nikdy nebudú stabilné a budú stále narastať. PSA technológia výroby plynov priamo na pracovisku odstraňuje tieto problémy a dáva Vašej organizácii rýchlu návratnosť investície a stabilné prevádzkové náklady.

viac na www.generatory-dusika.sk

Prihlásenie