Skrutkové kompresory RENNER

Skrutkové kompresory RENNER - olejové

Skrutkové kompresory  s frekvenčným meničom

Rozsiahle neutrálne štúdie ukazujú, že mnohé kompresorové stanice pracujú veľmi nehospodárne. Spotreba prúdu zaťažuje podniky, hospodárstvo a ekologickú bilanciu. Príčina leží často v meniacej sa spotrebe tlakového vzduchu. Aby sa mohol hospodárne vyrábať tlakový vzduch aj v týchto prípadoch, na to slúžia kompresory RENNER s frekvenčnými meničmi typ RS-F. Základom je osvedčená rada RS. Pri variante s frekvenčným meničom sa plynulo prispôsobí výkon kompresora skutočnej spotrebe tlakového vzduchu. Toto zaručuje tú najhospodárnejšiu prevádzku. Frekvenčný menič je v zariadení integrovaný a pevne zabudovaný. Stroje tejto rady sú pripravené na okamžité pripojenie na elektrickú a tlakovú sieť.

Energetický balík úspor RS-F prináša nasledovné úspory:

 • nie je potrebná ďalšia komprimácia (o 1bar vyšší tlak = o cca 8% vyššia spotreba energie)
 • žiadny voľnobeh, t.zn. žiadna neužitočná spotreba energie
 • odpadajú prúdové špičky pri rozbehu
 • žiaden odfuk = žiadne straty energie
 • minimalizované zaťaženie znamená zníženie opotrebenia dielov
 • zníženie nákladov na údržbu a väčšia životnosť

 

 • Séria RS-Compact 3,0 až 22,0 kW
 • Séria RS 3,0 - 355 kW
 • Séria RSF s frekvenciou reguláciou 4,0 - 250 kW
 • Séria RSK s kondenzačnou sušičkou, 3,0 až 45,0 kW
 • Séria RSKF s kondenzačnou sušičkou a frekvenčnou reguláciou 4,0 až 45,0 kW
 • Séria RSD s tlakovou nádobou 3,0 až 15,0 kW
 • Séria RSDK s tlakovou nádobou a kondenzačnou sušičkou 3,0 až 15,0 kW
 • Séria RSDF s tlakovou nádobou a frekvenčnou reguláciou 4,0 - 15,0 kW
 • Séria RSDKF s tlakovou nádobou, kondenzačnou sušičkou a frekvenčnou reguláciou
 • Séria RS-T systém Twin 75,0 - 110 kW
 • Séria RS-TF Twin systém s frekvenčnou reguláciou, 75,0 až 110 k

 

Prihlásenie